Gift vouchers

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

 1. Wystawcą bonów podarunkowych, zwanych dalej BONAMI jest firma Photo4B Grzegorz Bryła zwana dalej PHOTO4B.

 2. Nabywcą jest osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Wystawcy BON w zamian za przekazanie Wystawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie nominalnej bonu podarunkowego.

 3. Posiadaczem jest osoba fizyczna lub prawna, która dysponuje BONEM i jest uprawniony do wykorzystania w terminie określonym na dokumencie BONU.

 4. Wystawca zobowiązuje się do przekazania BONU Nabywcy i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy BONU za towary nabyte w sklepie internetowym PHOTO4B.

 5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wystawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej BONU.

 6. Wartość BONÓW, ich datę ważności i wzór określa Wystawca.

 7. BON nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wystawcy.

 8. Okres ważności BONU wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie BONU.

 9. Niewykorzystanie BONU w terminie określonym w treści dokumentu BONU, jest równoznaczne z utratą ważności BONU  i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wystawcy z roszczeniami w tym zakresie.

 10. Wydanie BONU nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do BONU wydawany jest dokument księgowy KP lub paragon niefiskalny. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

 11. Posiadacz BONU może wykorzystać kwotę wskazaną na nim na towary z oferty sklepu internetowego PHOTO4B będące w chwili złożenia zamówienia oznaczone jako na stanie lub dostępne w ciągu 24-48h. BONU nie można wykorzystać na opłacenie kosztów wysyłki.

 12. Każdy BON wyposażony jest w losowo wygenerowany jednorazowy kod i datę ważności oraz opatrzony jest logo sklepu. BON bez wygenerowanego kodu, logo lub daty ważności jest nieważny.

 13. BONY muszą zostać wykorzystane jednorazowo. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości BONU, PHOTO4B nie zwraca różnicy.

 14. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

 15. W przypadku zagubienia i uszkodzenia kodów BONU PHOTO4B nie wydaje duplikatów.

 16. Nabycie produktów za pomocą BONU nie ogranicza możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że środki pieniężne nie są przelewane na konto Klienta, a zasilają wirtualne saldo Klienta w sklepie PHOTO4B. W tej sytuacji Klient może poprosić Wystawcę o wydanie nowego BONU.

 17. Nabycie produktów za pomocą BONU nie ogranicza ani nie wyklucza praw Klienta wynikających z gwarancji lub niezgodności towarów z umową.

Recently viewed

The most wanted

W Photo4B znajdziesz filtry fotograficzne do prawie każdego obiektywu, w tym nakręcane, prostokątne, magnetyczne czy nawet unikatowe filtry przed matrycę aparatu.

Sprawdź także naszą ofertę statywów i licznych akcesoriów czyszczących.